Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το δεύτερο εργαστήριο για την μηχανουργική τεχνολογία ειναι άσκηση προγραμματισμού CNC και ουσιαστικά πρόκειται για μία εργασία που πρέπει να κάνουμε σε ομάδες των 3 ατόμων.

Από το site του κύριου Βοσνιάκου ( http://users.ntua.gr/vosniak/ ) παίρνουμε τις εξής πληροφορίες:

Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 ατόμων και εκπονούν μία από τις παρακάτω τρεις εργασίες ανάλογα με το άθροισμα των χαρακτήρων του επιθέτου τους ως εξής:
αριθμός άσκησης=(υπόλοιπο διαίρεσης με το 3 του αθροίσματος των χαρακτήρων των επιθέτων των μελών της ομάδας)+1
1. camber plate
2. electronics cover
3. emt sign
Παράδειγμα: για την ομάδα ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ-ΑΡΙΦΑΚΟΣ-ΣΠΑΝΟΥ το άθροισμα χαρακτήρων των επιθέτων είναι: 9+8+6=23, το υπόλοιπο 23/3 είναι: 2 και άρα αναλαμβάνουν την άσκηση: 2+1=3 (emt_sign)

Παραδοτέα είναι :
1 Ο κώδικας CNC σε φορμάτ ascii που θα πρέπει να μπορεί να τρέχει στον προσομοιωτή που διατίθεται στη σελίδα http://www.cncsimulator.com/ βλ. και οδηγίες.
2.Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις επί του προγράμματος CNC σε αρχείο doc μέγιστου μεγέθους 2 σελίδων Α4.

Τα δύο παραπάνω αρχεία πρέπει να ονομαστούν Α_Β_Γ.txt και Α_Β_Γ.doc αντίστοιχα, όπου Α, Β, Γ τα επίθετα των μελών της ομάδας με αλφαβητική σειρά και με κεφαλαία ελληνικά γράμματα και στέλνονται ως συνημμένα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ergastiria.mfg@gmail.com
Στη γραμμή του θέματος του μηνύματος τίθεται ΕΜΤ-Α_Β_Γ .
Η εργασία θα θεωρείται παραδομένη μόνο αφού ο αποστολέας λάβει σχετικό e-mail επιβεβαίωσης.

Προθεσμία παράδοσης: 7/1/2010.

Στη συνέχεια θα γίνει επίδειξη με προαιρετική αλλά δεσμευτική συμμετοχή κοπής στο κέντορ κατεργασιών του Εργαστηρίου του Τομέα.
Η δήλωση συμμετοχής θα ξεκινήσει σύντομα2hotmail.com και e.m.p.mhx@gmail.com

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ioli.1989Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου