Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για το μάθημα της μηχανουργικής τεχνολογίας ανακοινώθηκαν από τον καθηγητή κ.Βοσνιάκο οι τίτλοι των προαιρετικών εργασιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναρτούμε το κείμενο απο την ιστοσελίδα του ( http://users.ntua.gr/vosniak/ ):

Οι παρακάτω ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ βιβλιογραφικές εργασίες

  • εκπονούνται από ομάδες 2-3 σπουδαστών η καθεμιά,
  • κάθε ομάδα εκπονεί μία από τις παρακάτω 6 εργασίες ανάλογα με το άθροισμα των χαρακτήρων του επιθέτου τους ως εξής:
    αριθμός άσκησης=(υπόλοιπο διαίρεσης με το 6 του αθροίσματος των χαρακτήρων των επιθέτων των μελών της ομάδας)+1
  • έχουν μέγεθος ΑΥΣΤΗΡΑ μεταξύ 2700 και 3000 λέξεων (για κάθε 300 λέξεις λιγότερες ή περισσότερες από το όριο αφαιρείται 1 μονάδα).
  • αντιστοιχούν σε 15% ως bonus επί του τελικού βαθμού,
  • παραδίδονται με e-mail στη διεύθυνση vosniak@central.ntua.gr μέχρι τις 10/1/2010.
  • οι καλύτερες παρουσιάζονται προφορικά (Powerpoint) σε 10' το πολύ (εφόσον επαρκέσει ο χρόνος του διδακτικού εξαμήνου).

Πηγές :
1- Επιστημονικά άρθρα στο http://www.sciencedirect.com και σε άλλα ηλεκτρονικά περιοδικά της βιβλιοθήκης του ΕΜΠ (ελεύθερη πρόσβαση με login από IP του ΕΜΠ ή από το σπίτι με χρήση VPN).
2- Τεχνικά άρθρα στο διαδίκτυο.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Επισκόπηση της τεχνολογίας στίλβωσης μητρών-καλουπιών (die polishing).

2. Επισκόπηση κοπτικών εργαλείων και εργαλειομηχανών για σκληρή τόρνευση (hard turning).

3. Αυτοματισμός της χύτευσης χαμένου αφρού (lost-foam casting automation).

4. Μελέτη περίπτωσης (case study) χύτευσης κατευθυνόμενης στερεοποίησης (directional solidification casting).

5. Κατεργασίες για κατασκευή μικρών μεταλλικών οδοντωτών τροχών (εξωτ. διαμέτρου <>(micro gear manufacturing).

6. Μελέτη περίπτωσης (case study) τοπικής επιφανειακής θερμικής κατεργασίας μεταλλικών τεμαχίων με δέσμη laser (laser surface heat treatment)

Για οτιδήποτε περαιτέρω ioli.1989@hotmail.com και e.m.p.mhx@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου